قالیشویی نوین
قالیشویی رز
قالیشویی بنام

قالیشويی بنام

متخصص در شستشوی انواع فرش های دستباف و ماشینی

رفوگری , ریشه زنی , رنگبرداری , چرم دوزی , لکه برداری , پرداخت

سریعترین در منطقه

سعادت آباد شهرك مخابرات بلوارشهید پرويزذبیحی بلوارمحمدحق شناس ساختمان آرين

10 خط ویژه : 22266177
شهرک غرب : 88582159
سعادت آباد : 22347542