قالیشویی نوین
قالیشویی رز
قالیشویی بنام

قالیشويی و رفوگری ماژيك

شستشو به سبک سنتی
رفو و ترمیم پارگی هر گونه فرش ماشینی
بافتت هرگونه فرش دستبافت
رفع بیدخوردگی هر گونه فرش دستبافت
چرم دوزی هرگونه فرش ماشینی و دستبافت
دو گره فرش ماشینی و دستبافت
شیرازه دوزی هرگونه فرش دستبافت
ریشه کشی هرگونه فرش دستبافت
شستشوی مبل و موکت
شیرازه دوزی هرگونه فرش ماشینی
ریشه زنی هرگونه فرش ماشینی
رفو سوختگی هرگونه فرش ماشینی و دستبافت
قلم زنی و رنگبرداری هرگونه فرش دستبافت

دفتر: 14-66595711 - 66432022

مرکزی: 66901748 - 66920656

نیاوران:22282024

تجریش:22806424

پاسداران:22293021

رسالت:22831725

مجیدیه:22819890

نظام آباد - تهران نو:77556165

تهرانپارس - نارمک:77544001

آزادی - ستارخان:66935241

آریا شهر - پونک:44203422

جنت آباد - شهران:44249236