قالیشویی نوین
قالیشویی رز
قالیشویی بنام

قالیشویی گل ابریشم

شستشو با رعایت اصول مذهبی
 قیمت ثابت، فاکتور شفاف و برای همه یکسان
رفوگری، بازسازی و مرمت فرش های آب دیده، پوسیده، سائیده، بید خورده
دارکشی، پرداخت و پرزگیری، اصلاح سر نخ، چرم دوزی، دوگره، شیرازه دوزی
اعمال خدمات تکمیلی آرایشی پس از شستشو بر روی تمام فرش های دریافتی
ترمیم بافت، ریشه و شیرازه، ریشه بافی به صورت گلیم بافت و ساده، اصلاح نقشه
توانایی انجام خدمات جانبی جهت احیای فرش های کهنه و اصلاح فرش های پاره و آسیب دیده
حمل و نقل به صورت لول با روکش پلاستیکی به وسیله ی کامیون های مسقف و ایمن
رنگرزی، رنگبرداری اصلاح و تفکیک رنگ های تداخل یافته و حذف لکه های پایدار
امکان تعیین نوبت مراجعه به درب منازل به وسیله مشتری (صبح یا عصر)
دریافت اجرت خدمات به صورت اعتباری
تحویل فرش ها بدون چرو

تلفن : 8694

تلفن : 88927000